Сторінки

Книжкові новинки

      Нові надходження посібників та методичної літератури у січні 2021 року

1.

УДК 821.161.2(082.2+075.3)

С91

 Сучасна література рідного краю: посібник серії «Шкільна бібліотека» для учнів 5-7 класів закладів загальної середньої освіти/ упор. Морщавка Ю.О. – Харків: Соняшник, 2020. – 336 с., іл.

          Посібник «Сучасна література рідного краю» серії «Шкільна бібліотека» для 5-7 класів закладів загальної середньої освіти охоплює навчальний матеріал, передбачений навчальною програмою в шкільному курсі української літератури, для обов’язкового/ додаткового (самостійного/ позакласного) читання.

         Структура посібника має певну послідовність у розміщенні художніх творів – від фольклору до літературних творів (епічних, ліричних) – для кожного регіону України. Анкета «Цікаві факти…», яку можна відкрити за допомогою QR-кодів, розміщених поруч із прізвищами письменників, розкриває цікаві факти з життя авторів, а компетентнісні запитання після кожного блоку творів допомагають учнівству поглибити та перевірити свої знання сучасного літературного процесу в Україні.

         Посібник може використовуватись під час вивчення літератури, культури та фольклору України на уроках в позаурочний час у закладах загальної середньої освіти.

2.

УДК 82-93(082.2)

А72

 Антологія. Фантастика й реальність у шкільному курсі літератури: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закладів загальної середньої освіти/ уклад. Тетяна Качан, Оксана Тебешевська. – Київ: ВЦ «Академія», 2020. – 224 с.

          Літературна фантастика є реальністю людської мрії, а те, про що пишуть письменники-фантасти, часто стає реальністю життя. Дивовижне й чарівне, яке малює уява, можна побачити в буднях і святах, у загадкових явищах і вчинках людей. Саме такі взаємозв’язки фантастики й реальності розкривають твори цієї антології, дібрані відповідно до навчальних програм у шкільному курсі літератури для учнів 7 класів (української, зарубіжної, національної меншин). Вони покликані зробити захопливим і змістовним самостійне, позакласне читання і в такий спосіб доповнити зміст чинних підручників. А ще антологія знайомить із письменниками, спонукає поміркувати над прочитаним, дати волю своїй уяві й, можливо, відтворити її картини у власному творі.

 3.

УДК 821’07-93 (075.3)

А72

Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури: посібник для 7 кл. закладів загальної середньої освіти/ упоряд. Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич. – Київ: Грамота, 2020. – 192 с.: іл.

          Посібник адресований учням 7 класу й містить твори класиків української, зарубіжної та літератур національних меншин України. Матеріал видання спрямований на розвиток особистості учнів, формування ключових і предметної (філологічної) компетентностей.

        Основним методологічним принципом посібника є діяльнісно-компетентнісний підхід, який реалізовано через принципи діалогізму й текстоцентризму.

         Важливим завданням посібника є розвиток читацької компетентності учнів, що реалізується за допомогою системи запитань і завдань тексту.

 4. 

УДК 821(100)09

І23

 Івасюк Оксана

Сучасна художня література: посібник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Чернівці: «Букрек», 2020. 208 с.: іл.

         В посібнику зібрані уривки творів сучасних українських авторів: А.Кокотюхи, О.Лущевської, Г.Малик, М.Марченко, М.Муляр. М.Павленко, С Процюка, О.Радушинської, І.Роздобудько, В.Рутківського, І.Андрусяка, Н.Гаврилюк, А.Кичинського, О.Коцарева, С.Майданської, О.Мамчич, І.Павлюка, В.Слапчука, І.Цілик  та зарубіжних авторів, таких як: Гавальда А., Геґеруп К.,Колфер Й., Пуллман Ф., Дилан Б., Кадзуо М., Мутанов Г., Павлович П., Ремс І., Сайфер Я., Фрайліх А., Цімафєєва Ю.

         До збірник ввійшли і твори авторів національних спільнот: Бландіана А., Болат Ю., Велієв А., Естерхазі П., Нізюрський Е.

5.

УДК 94(477)(072)

В19

 Васильків І.Д., Паршин І.Л., Островський В.В.

Перший український король:  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ І.Д.Васильків, І.Л.Паршин, В.В.Островський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 160 с.: іл.

          Посібник містить додатковий пізнавальний матеріал до уроків історії в 7 класі. Він стане в пригоді тим, хто хоче дізнатися більше про життя та діяльність короля Данила, навчитися зіставляти тексти і завдання відповідають віковим особливостям учениць/учнів, заохочують до пошуку нової інформації, відповідей на свої запитання.

         Книжка орієнтована на учнівство 7 класу закладів загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться історією.

6.

УДК 7.01(075.3)

Т35

Терещенко А.І.

Мистецтво в нашому життя: діалог традицій і новаторства: посібник для 7-го кл. закладів загальної середньої освіти/ Андрій Терещенко. – Київ: Генеза, 2020. – 96 с.: іл.

         Цей посібник продовжить знайомити учнів з розмаїттям світу мистецтва – від народних джерел до новітніх мистецьких явищ, дозволить пізнати секрети архітектури, дизайну, сучасних музичних напрямків.

         Ця книжка допоможе ще більше зануритися в цей цікавий і захопливий світ. Ви дізнаєтеся, як сучасні митці, використовуючи традиційні види декоративно-ужиткової творчості, роблять наше життя та довкілля красивим, модним і сучасним.

 7.

УДК 59(075.3)

З26

 Заморока А.

Тварини лікують: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Заморока А.М., Драгулян М.В. – Харків: Соняшник, 2020. – 224 с.: іл.

          Як тварини допомагають у лікуванні й реабілітації після хвороб і травм? Що корисного для медицини можуть запропонувати плоскі хробаки, павуки чи жаби? Відповіді на ці та подібні питання містяться в посібнику. А також у ньому багато цікавих досліджень – спостережень, експериментів, експедицій, що допоможуть краще зрозуміти особливості будови, поведінки та співіснування тварин у живій природі. І всі вони можуть бути реалізовані в побутових умовах і не потребують складного наукового обладнання.

         Книга призначена для 7 класу й учительства закладів загальної середньої освіти в якості додаткового джерела інформації та цікавих досліджень тварин.

8. 

УДК 51:37.016(076)

Б43

 Бєлова Л.П.

Математика навколо нас:  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти/ Л.П. Бєлова, М.М. Корнієнко, Л.Ю. Полякова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 160 с.: іл.

         Видання покликане допомогти читачеві поглянути уважно навкруги, зрозуміти, що математика дійсно навколо нас. У посібнику запропоновано логічні задачі, математичні ігри й фокуси, подано необхідні теоретичні відомості, наведено цікаві факти з історії математики.

         Призначено для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, учителів математики та інформатики.

 9.

УДК 33(075.3)

Д51

 Длугопольський О.В., Вірковська А.А.

Економіка і я:  посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти. – Тернопіль: Астон, 2020. – 144 с.: іл.

          Посібник містить теоретичні й прикладні матеріали, які розкривають сутність економічних явищ і процесів на різних рівнях економічних досліджень, узагальнюють проблемні аспекти розвитку економіки ХХІ століття.

         Структура посібника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, сприятиме результативності у вивченні курсу економіки за допомогою кейсів, проблемних ситуацій, практичних завдань.

 10.

УДК 366(072)

О75

 Криховець-Хом’як Л.Я. та ін.

Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ Л.Я. Криховець-Хом’як, О.В. Сампара, Л.І. Чарторинська, І.М. Миколів. – Тернопіль: Астон, 2020. – 144 с.: іл.

          Головною рисою сучасної цивілізації є масове споживацтво, яке має згубні наслідки для здоров’я людини та збереження природи. У посібнику запропоновано шляхи, як зменшити його. У нього викладено основи споживчих знань. Прочитавши посібник, ви ознайомитесь із цікавими фактами про виникнення споживчих рухів, про вичерпність доступних на сьогодні ресурсів; зумієте зобразити портрет сучасного споживача; пізнаєте, які існують джерела необхідної для споживача інформації; дізнаєтеся про «шкідливу» чистоту, про критерії вибору харчових продуктів; приєднаєтеся до культури zero waste; осилите правовий портфель споживача тощо.

         Для учнів 7 класу, вчителів курсу «Основи споживчих знань».

 11.

УДК 373.3-056.2/3(477)(075)

М64

 Миронова С.П.

Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Астон, 2020. – 176 с.

          Навчально-методичний посібник розкриває підходи Нової української школи до організації освітнього процесу в інклюзивних класах. У посібнику висвітлено теоретичні засади інклюзивного навчання як складової Нової української школи; практичні аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі; питання змістовного та методичного забезпечення інклюзивного навчання в початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

 12.

УДК 373.3.091.26(072)

Ф50

 Фідкевич О.Л.

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формування оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти» для педагогічних працівників/ Олена Фідкевич, Наталія Богданець-Білоскаленко. – Київ: Генеза, 2020. – 96 с.

        Запропонований навчально-методичний посібник покликаний допомогти вчителям опанувати теорію і практику формувального оцінювання, розкрити його роль у навчанні учнів 3-4 класів в умовах Нової української школи.

         Для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

 13.

УДК 373.3.016:028.6(072)

С77

 Старагіна І.П.

Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання: навчально-методичний посібник/ Старагіна І.П., Терещенко В.М., Панченков А.О.- Харків: Соняшник, 2020. – 176 с.: іл.

          Навчально-методичний посібник комплексно висвітлює питання формування читацької компетентності учнів початкової школи в умовах інтегрованого навчання, під час якого коло читання учнів значно розширюється за тематикою й різновидами текстів. Автори обговорюють низку теоретичних питань (зміст понять «читацька компетентність», «читацька грамотність», «читання з розумінням», модель компетентного читача відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти, учнівський навчальний поступ в оволодінні читацькою компетентністю), а також пропонують приклади практичних вправ, які допоможуть учителеві системно підтримувати учнів у їхньому ставленні як компетентних читачів.

         Видання адресоване вчителям початкових класів, фахівцям з питань підвищення кваліфікації вчителів, студентам педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти.

 14.

УДК 373.3.016:811.111

К26

 Карпюк К.Т.

Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2020. – 144 с.: іл.

          Навчально-методичний посібник знайомить із зарубіжним досвідом та сучасними досягненнями в сфері методики навчання англійської мови 8-10 річних учнів, а також окреслює шляхи впровадження сучасних методичних розробок в українську шкільну практику. У посібнику описано методи, організаційні форми та інноваційні підходи, підкріплені практичним матеріалом, рекомендаціями щодо їхнього впровадження, а також зразками завдань для учнів.

         Видання спрямоване на впровадження концепції Нової української школи в освітній процес на етапі другої ланки початкової школи (3-4 класи) та професійне зростання вчителів англійської мови.

 15.

УДК 373.3.016(07)

Г47

 Гільберг Т.Г.

Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Тетяна Гільберт, Світлана Тарнавська, Зоя Хитра, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2020. – 240 с.

          Основою метою посібника є формування відповідних методичних компетенцій учителів-практиків та майбутніх вчителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу. Ураховуючи вікові та фізіологічні особливості дітей «цифрового» покоління, запропоновано методику вивчення програмових питань інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

         Для вчителів початкової школи, які реалізують освітній інтегрований курс «Я досліджую світ», студентів педагогічних навчальних закладів усіх типів та тих, хто цікавиться питаннями методики викладання інтегрованого курсу.

 16.

УДК 51:373.3(07)

С42

 Скворцова С.О.

Нова українська школа: методика навчання математики у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегрованого і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник/ С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко, - Харків: вид-во «Ранок», 2020. – 320 с.

          У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання багатоцифрових чисел; табличного й позатабличного множення і ділення; навчання розв’язування простих і складних задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчні та геометричні пропедевтики.

         У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, ураховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.

         Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

 17.

УДК 373.3.016:7(072)

М31

 Масол Л.М.

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу»/ Людмила Масол. – Київ: Генеза, 2020. – 160 с.: іл.

          Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися з інноваційними освітніми технологіями.

         Для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

18.

УДК 811.161.2 (075.2.056.26)

В53

Висоцька А.М.

Українська мова: підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70): 2 кл./ А.М. Висоцька, Г.О. Блеч. – К.: Либідь, 2020. – 160 с.: іл.

19.

УДК 811.161.2 (075.2.056.26)

К77

 Кравець Н.П.

Літературне читання: підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70): 2 кл./ Н.П.Кравець. – К.: Либідь, 2020. – 160 с.: іл.

 20.

УДК 811.161.2 (075.2.056.26)

В53

Висоцька А.М.

Українська мова:  підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70): 3 кл./ А.М. Висоцька. – К.: Либідь, 2020. – 192 с.: іл.

 21.

УДК 811.161.2+811.161.1(038)

У45

 Українсько-російський та російсько-український словник для закладів загальної середньої освіти/ Уклад.: О.С.Бобкова, Н.І. Богомолова, О.В. Гісем та ін. – Чернівці: Букрек, 2020. – 352 с.

          Пропонований словник є термінологічним перекладним україно-російським – російсько-українським. Він містить 8500 найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства. У словнику подані однослівні терміни, а також терміни-словосполучення (наукові поняття).

 22.

УДК 908(477)/9(075.3)

У31

 Удовік С.Л.

Україна дивує!: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти/ С.Л. Удовік. – Київ: Саміт-книга, 2020. 152 с.: іл.

          У цій книжці розповідається про 100 кращих куточків України, визначні пам’ятки архітектури та природи, їх історію. Нариси чудово ілюструють дивовижне розмаїття України та яскраво описують її історію від сивої давнини до сьогодення. Книжка заохочує до більш детального вивчення історії країни.

23.

УДК 94(477)(072)

П68

Васильків І.Д.

Правління князів: походи й реформи: посібник серії «Шкільна бібліотека» ля 7 класу закладів загальної середньої освіти/ І.Д. Васильків, І.Л. Паршин, О.Я. Басюк, М.І. Костікова, В.В. Островський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 160 с.: іл.

          Посібник містить додатковий пізнавальний матеріал до уроків історії в 7 класі. Стане в пригоді, хто хоче дізнатися більше про життя та діяльність князів Русі-України. Автори розглядають оригінальні та цікаві підходи до вивчення Середньовіччя. Запропоновані тексти, ілюстрації і завдання відповідають віковим особливостям учениць/учнів, сприятимуть формуванню історичної компетентності.

         Книга орієнтована на учнівство 7-х класів закладів загальної середньої освіти, а також усіх, хто цікавиться історією, прагне вміти зіставляти різні тлумачення історичних фактів та робити свої висновки.

 24.

УДК 94(477)(072)

С28

 Секиринський Д.О.

Величні собори України епохи Середньовіччя: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / Д.О. Секиринський. – Тернопіль: Астон, 2020. – 144 с.: іл.

          З цікавих і захопливих нарисів учні та учениці 7 класу дізнаються про архітектурні пам’ятки Русі-України періоду середніх віків та про відомих історичних осіб, з чиїми іменами пов’язана доля середньовічних храмів.

         Зміст посібника і вдало дібраний ілюстративний матеріал сприяють поглибленню знань з історії України, вихованню поваги і шани до традицій, культури й мистецтва нашого краю.

         Компетентністні практично орієнтовані завдання активізують самостійну роботу, мотивують вивчати історію нашої держави.

         Текст посібника співвідноситься з темами чинної навчальної програми з історії та стане у пригоді здобувачам і здобувачкам загальної середньої освіти під час опанування відповідних тем.

 25.

УДК 53.1(075.4)

Г59

 Годована Н.Б.

Фізичні явища навколо нас: посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 кл. закладів загальної середньої освіти/ Н.Б. годована, Т.А. Кравець. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 128 с.: іл.

          Посібник у захопливій формі знайомить із фізичними явищами та законами. Пропоновані досліди обов’язково зацікавлять кожного, хто хоче пізнати світ навколо себе. Читайте, проводьте експерименти, спостерігайте, як працюють закони фізики в природі.

         Призначено для учнів 7 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.

 26.

УДК 373.3.014.3(477)(072)

Ц61

 Цимбалару А.Д.

Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник А.Д. Цимбалару. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 160 с.

       Увага до створення освітнього простору учнів початкової школи як багатовимірної педагогічної реальності зумовлена особливостями сучасного стану розвитку початкової освіти. В умовах стандартизації і варіативності освіти простежуються суперечливі тенденції її модернізації. Зокрема, це орієнтація на уніфікацію і єдність вимог до побудови освітнього процесу й водночас – на особистісний розвиток учнів.

 27.

УДК 373.3.015.3:159.955 (477)(072)

П55

 Пометун О.І.

Нова українська школа: розвиток критичного мислення учнів початкової школи: навчально-методичний посібник/ О.І. Пометун. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 192 с.

          Це перший в Україна посібник із розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Очевидно, що його поява саме сьогодні не є випадковістю, бо важко уявити серйозну реформу початкової освіти без розвитку цього напрямку.

 28.

УДК 373.3.015.3(072)

К73

Котик Т.М.

Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. – Тернопіль, Астон, 2020. – 192 с.

      Ця книга-методика адресована вчителям-практикам, які наполегливо займаються самоосвітою й прагнуть удосконалення професійної майстерності. Вона містить апробовані методики розвитку в молодших школярів емоційного інтелекту, що ґрунтуються на міцних психолого-педагогічних засадах та містять традиційні й нетрадиційні форми організації роботи на уроках і в позаурочний час, методи та прийоми для формування уявлення про емоції й почуття, упевненості та позитивного самооцінювання, готовності до співпраці з іншими, навчання адекватного вираження почуттів та способів саморегуляції, виходу із складних ситуацій та зняття емоційної напруги. Крім того, у посібнику висвітлено техніки убезпечення вчителів від емоційного вигорання.

 29.

УДК 373.3.091.33-028.22(477)(072)

Г98

 Гущина Н.І.

Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник/ Н.І. Гущина. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 112 с.

         Навчально-методичний посібник є порадником учителя початкових класів у використанні сучасних цифрових технологій в організації навчання молодших школярів в умовах реалізації Концепції НУШ.

         Зі сторінок посібника ви дізнаєтеся про психолого-педагогічні аспекти залучення цифрових технологій в освітній процес, особливості використання сучасного програмного забезпечення в 3-4 класах НУШ.

 30.

УДК 373.3.014.68(477)(072)

Н72

 Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навчально-методичний посібник/ Т.М. Бобко, О.В. Банах, А.В. Вознюк, Г.А. Коломоєць, Л.Г. Кудрик, О.М. Мельник. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 208 с.

 31.

УДК 373.3.016:811.111(072)

К26

 Карпюк О.Д.

Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2020. – 160 с.: іл.

          Навчально-методичний посібник призначений для вчителів англійської мови, які працюють у першій ланці початкової школи – 1-2 класах.  Основне його завдання – це підтримка вчителя в рамках реформування загальної середньої освіти Нової української школи, що передбачає підвищення кваліфікації, Посібник висвітлює теоретичні і практичні основи роботи з дітьми 6-7 років, особливості засвоєння іноземної мови з огляду на рівень психофізіологічного розвитку, знайомить із всесвітньовідомими концепціями психології дитячого розвитку та методики навчання англійської мови як іноземної. Видання також містить цікаві ідеї та практичний матеріал для використання у навчальному процесі.

 32.
                                                                                                             
УДК 376(072)

У90

Учні початкових класів із особливими освітніми протребами: навчання та супровід: навчально-методичний посібник/ [Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В.В. Засенко, Н.А. Ярмола]. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 160 с.

          У навчально-методичному посібнику представлено матеріали щодо сучасних форм організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі, зокрема в інклюзивних закладах освіти; наведено авторські підходи до вирішення проблем розвитку і соціалізації таких дітей, окреслено теоретико-методологічні засади та запропоновано психолого-педагогічні моделі допомоги особливим дітям у процесі їх навчання. Практичні завдання, що їх містить посібник, спрямовані на оволодіння учнями необхідними вміннями й навичками і стануть у пригоді вчителям під час визначення змісту й умов проведення корекційно-розвивальної роботи, за добору спеціальних методів, способів і форм. Це сприятиме опануванню знань і соціальному розвитку дітей.

         Видання адресовано педагогам і психологам інклюзивних і спеціальних закладів освіти.

 33.

УДК 376-057.262(072)

К71

Костенко Т.М.

Учні початкових класів із порушенням зору: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник/ Т.М. Костенко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 128 с.

          Даний посібник присвячений проблемам навчання дітей із порушеннями зору в початковій школі.  Зацікавлений читач знайде тут детальний опис психофізіологічних особливостей дітей цього віку і труднощів, з якими стикаються педагоги і вихователі під час навчання такої групи дітей. Визначаються пріоритетні напрямки діяльності у цій сфері. Посібник містить корисну інформацію про дистанційне навчання в початковій школі, про новітні методики роботи з дітьми із порушеннями зору, комплекси вправ та перелік сучасних тифлоприладів, що довели свою ефективність. Також автор знайомить читача із практичним досвідом упровадження новітніх проєктів в освітній процес.

 34. 

УДК 376:612.85(072)

У90

 Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник/ С.В. Кульбіда, С.В. Литовченко, В.В. Жук, В.В. Литвинова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 144 с.

    У посібнику висвітлюються сучасні стандарти супроводу дітей із порушеннями слуху, розкриваються основні концептуальні підходи до оновлення змісту та методики навчання у контексті концепції НУШ. Методичні поради, запропоновані авторами посібника, мають інноваційний характер та ґрунтуються на результатах сучасних наукових розробок та досліджень попередніх років.

         Посібник адресовано педагогам спеціальних та інклюзивних закладів освіти, спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів; слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; батькам учнів із порушеннями слуху.

 35.

УДК 376-056.36(072)

Ч34

 Чеботарьова О.В.

Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник/ О.В. Чеботарьова, І.В. Гладченко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 128 с.

          Даний посібник присвячений проблемам навчання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку в початковій школі. Зацікавлений читач знайде тут детальну психолого-педагогічну характеристику дітей цієї категорії і опис труднощів, з якими стикаються педагоги і вихователі. Визначаються пріоритетні напрямки діяльності педагогів і способи вирішення проблем. Посібник містить корисну інформацію про особливі потреби молодших школярів, технології і методи роботи з дітьми із ПІР. Також автори знайомлять читача з дидактичними умовами формування особистості дитини в Новій українській школі, дають корисні поради.

         Видання адресоване педагогам та асистентам учителів початкової школи, які працюють із дітьми з порушенням інтелектуального розвитку, студентам профільних вищих навчальних закладів і батькам дітей з особливими освітніми потребами.

 36.

УДК 376(072)

Н42

Недозим І.В.

Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник/ І.В. Недозим. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 96 с.

          Навчально-методичний посібник висвітлює сучасний погляд на питання навчання і розвитку дітей з аутизмом згідно з міжнародними стандартами та науковими методами, що вже довели свою ефективність. Рекомендації та запропоновані методики можуть стати цінним орієнтиром для педагогів і науковців у процесі розбудови відповідного сучасного освітнього середовища, а також стануть у пригоді студентам профільних навчальних закладів і батькам дітей з особливими  освітніми потребами.

37.

УДК 376-056.264

Р49

Рібцун Ю.В.

Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник/ Юлія Рібцун. – Львів: Світ, 2020. – 264 с.: іл.

          У навчально-методичному посібнику проаналізовано наявні труднощі в навчанні молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, запропоновано можливі шляхи реалізації їхніх мовленнєвих потреб, розкрито актуальні питання організації та практичної реалізації освітнього процесу в початковій школі, надано науково-методичні рекомендації з висвітлення сутності корекційно-розвивальної роботи, її основних напрямів, принципів побудови відповідних програм для роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами, репрезентовано сучасні стратегії підтримки молодших школярів.

 


        У жовтні 2020 у нашому закладі пройшла акція "Подаруй бібліотеці книжку", в рамках проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. До акції долучилися учні, батьки та вчителі початкових класів. 

    Дякуємо всім учасникам акції! 

    І ось результат!    Бібліотека поповнилася такими яскравими, цікавими, захоплюючими творами для наших діток.


    Шаленого читання!

1. Серія книг Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер":


Книга 1. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і філософський камінь./Переклад з англійської Віктора Морозова. За редакцією Івана Малковича та Петра Таращука. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 295 с.Книга 2. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і таємна кімната./Переклад з англійської Віктора Морозова. За редакцією Івана Малковича та Петра Таращука. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 333 с. 


Книга 3. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і в'язень Азбакану./Переклад з англійської Віктора Морозова. За редакцією Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. -383 с.
Книга 4. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і келих вогню./Переклад з англійської Віктора Морозова та Софії Андрухович. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 673 с. 
Книга 5. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і Орден Фенікса./Переклад з англійської Віктора Морозова. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 815 с.
Книга 6. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і напівкровний Принц./Переклад з англійської Віктора Морозова.За редакцією Олекси Нагребецького та Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 575 с.Книга 7. Дж.К.Ролінґ. Гаррі Поттер і смертельні реліквії./Переклад з англійської Віктора Морозова. За редакцією Олекси Нагребецького та Івана Малковича- К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 639 с.

2. Серія книг Роальда Дала:

Р.Дал. ВДВ (Великий Дружній Велетень). Повість. Переклад з англійської Віктора Морозова за редакцією Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 272 с.: іл.
    "Я пишу лише про те, що забиває дух або смішить. Діти знають, що я завжди на їхньому боці", - ці слова Роальда Дала дуже точно відображають зміст і характер однієї з найблискучіших його дитячих повістей під назвою "ВДВ".
    Веселі, зворушливі і моторошні пригоди семиметрового велетня та маленької дівчинки Софії давно стали настільною книжкою для юних читачів Західної Європи та США.
    Софія та ВДА вирішили втілити один надзвичайно сміливий план, який має порятувати людей від велетнів-людожерів...
    Серед героїв книжки - англійська королева, головнокомандувач військово-повітряних сил, велетні - Тілогриз, Костохруст та інші. Світова критика називає "ВДВ" "Книгою №1" сучасної дитячої літератури.

Р.Дал. Матильда. Повість. Переклад з англійської Віктора Морозова за редакцією Олекси Нагребецького та Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 272 с.
    Матильда - геніальна дитина, проте її родичі так не вважають. Для них вона - зайвий клопіт, головний біль. І Матильда вирішує перевиховати своїх обмежених і зациклених на собі рлодичів, а заодно й жахливу директорку школи пані Транчбул... 1988 року "Матильду" було визнано найкращою в світі дитячою книжкою. 


Р.Дал. Джеймс і гіганський персик. Повість. Переклад з англійської Віктора Морозова за редакцією Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 224 с.: іл.
    "Джеймс і гіганський персик" - одна з найвідоміших дитячих повістей Роальда Дала.
    ...Так сталося, що маленький Джеймс мусить жити разом зі своїми злющими тітоньками - тіткою Шкваркою та тіткою Шпичкою, які постійно коверзують і знущаються з нього. Проте одного дня стається щось надзвичайне, і життя Джеймса та його тітоньок докорінно змінюється... Як завжди, динамічна, тривожна й безмежно весела повість одного з найпопулярніших англійських письменників не залишає місця байдужості...

Р.Дал. Фантастичний містер Лис. Повість. Переклад з англійської мови Віктор Морозов за редакцією І.Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 120 с.
    "Фантастичний містер Лис" - відома повість Роальда Дала про хитромудрого Лиса, який щовечора крадькома забігає по черзі до трьох противнючих фермерів за харчами для своєї родини. І ось фермери розробили план, як - БАХ! БАХ! БАБАХ! - застрелити містера Лиса. Та коли вони вже думали, що містер Лис ніяк не зможу врятуватися, у нього визрів сві     фантастичний план...

Р.Дал. Чарлі і великий скляний ліфт. Повість. Переклад з англійської мови Віктор Морозов за редакцією Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 272 с.: іл.
    Роальда Дала називають одним з найбільших дитячих письменників ХХ століття і "літературним батьком" Джоан Ролінґ. "Чарлі і великий скляний ліфт" - карколомне продовження найпопулярнішої повісті Р.Дала "Чарлі й шоколадна фабрика" - однієї з тих книжок, які необхідно прочитати кожній дитині. Великий скляний ліфт, створений незрівнянним містером Віллі Вонкою, злітає у відкритий космос, і тут починається просто неймовірний сюжет...

Р.Дал. Чарлі і шоколадна фабрика. Повість. Переклад з англійської мови Віктора Морозова за редакцією Олекси Нагребецького та Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 240 с.
    "Чарлі і шоколадна фабрика" - найпопулярніша книга Роальда Дала, якого часто називають "літературним батьком" Джоан Ролінґ - авторки "Гаррі Поттера".
    ...Жив собі бідний хлопчик, якому раз на рік - на його день народження, дарували єдиний дарунок - маленький шоколадний батончик. Але хлопчик мав добре серце, і тому з ним трапляється неймовірна пригода, яка не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Можливо, це найзворушливіша повість нашого часу. 

Р.Дал. Відьми. Повість. Переклад з англійської мови Віктора Морозова за редакцією Івана Малковича. - К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2020. - 256 с.
    "Відьми" - одна з найпопулярніших дитячих повістей Роальда Дала, довкола якої поміж читачами точиться чи не найбільше суперечок. Нарешті українські "малята від 5 до 105"теж мають можливість її прочитати.
3. Серія книг Андрія Кокотюхи "Гімназист":

Книга 1. Кокотюха Андрій. Гімназист і Чона Рука. Пригодницько-детективна повість. Для середнього шкільного віку. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 224 с.: іл.
    У Першій зразковц гімназії все зразкове - окрім учнів. Про гріхи кожного знає лиховісний незнайомець, який називає себе Чорною Рукою. Хто не виконає його наказів, тому непереливки. Саме через погрози Чорної Руки починаються небезпечні пригоди звичайного київського гімназиста Юрка Туряниці. Волею долі лише Чона Рука знає, хто скоїв убивство, в якому звинувачують українського воїна-добровольця.
    І восьмикласник іде по сліду, як справжній детектив. Разом з київським гімназистом та його друзхями ви потрапите в моторошні покинуті будинки, старі київські двори та лігва озброєних бандитів. Поруч з Юрком - простакуватий і мудрий приватний детектив Назар Шпиг, котрий дуже любить змінювати зовнішність та кумедний  Джентельмен на чотирьох лапах... Нова захоплива детективна повість відомого українського письменника Андрія Кокотюхи обіцяє перерости у цілу серію детективів про пригоди київського гімназиста Юрка Туряниці.

Книга 2. Кокотюха Андрій. Гімназист і Вогняний Змій. Пригодницько-детективна повість. Для  середнього шкільного віку. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 272 с.: іл.
    Після пригод із Чорною Рукою у житті гімназиста Юрка Туряниці таємниць і загадок стало ще більше. Дивні речі кояться в столиці - одна за одною горять українські історичні будівлі. Деякі сліди ведуть до Першої зразкової гімназії, яка ризикує втратити репутацію ще й через... наркотики. Восьмикласник Юрко Туряниця разом з приватним детективом Назаром Шпигом та вірним бульдогом Джентельменом знову беруться за справу. 
    Та чи під силу звичайному гімназистові випередити злодіїв і врятувати від забуття українську історію?..
    У другій книзі відомого українського письменника Андрія Кокотюхи знову багато карколомних подій, смертельних небезпек, драматичних непорозумінь, покинутих будинків і, звичайно ж, страхітливого вогню.

Книга 3. Гамназист і Біла Ворона. Пригодницько-детективна повість. Для середнього шкільного віку. К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 272 с.: іл.
    Київський гімназист Юрко Туряниця вже розгадав загадку Чорної Руки і перемід Вогняного Змія. Але тепер йому протистоїть набагато небезпечніший ворог - невловима Біла Ворона. Так називає себе лиходійка, котра полює на дітей в інтернеті. Біла Ворона вишукує тих, хто не схожий на інших, і затягує їх у свої смертельні тенета. А допомагають їй, зокрема, й учні Першої зразкової гімназії. Юрко мусить зупинити Білу Ворону. І тут уже замало помочі старого сищика Назара Шпига й вірного бульдога Джентальмена. Потрібна людина, яка вміє полювати у віртуальному світі, щоб вигнати ворога у світ реальний. Тож у команді поповнення: безстрашна фронтова розвідниця Яна Вогник. І хай ворог Гострить пазурі та дзьоби, наші герої не складають зброї!.. 
    Третя книга детективної трилогії провідного майстра цього жанру Андрія Кокотюхи "Гімназист і Біла Ворона" не залишить байдужими нікого - ні дітей, ні підлітків, ні дорослих. 
    Шаленого читання!

4. Серія книг Джонатана Страуда "Агенція "Локвуд і Ко":

Книга 1. Джонатан Страуд. Сходи, що кричать. Роман. Переклад з англійської В.Панченка. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 320 с.
    Привиди повертаються, щоб помститися живим! ПІсля заходу сонця вулиці міст заполонили злі духи...
    Ви боїтеся смертельного доторку привида? Коли кількість нападів духів щодня зростає, агенції психологічних розслідувань стають популярними як ніколи. Найменша, найкрихкіша - та водночас і  найкраща з них - агенція "Локвуд і Ко"!
    Познайомтеся із завзятим і трохи дивакуватим Ентоні Локвудом, а також із його вірним помічником - книголюбом Джоржем Кабінсом та їхньою новою колегою, віважною Люсі Карлайл! Разом вони застосовуватимуть свої незвичайні таланти для порятунку вашого - і, звісно ж, свого - життя!

Книга 2. Джонатан Страуд. Череп, що шепоче. Роман. переклад з англійської В.Панченка. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 352 с.
    До агенції "Локвуд і Ко" - завзятого Ентоні Локвуда, книголюба Джорджа Кабінса та відважної Люсі Карлайл, найкращих лондонських фахівців із знешкодження привидів, - звертаються нові клієнти з проханням допомогти їм під час ексгумації тіла Едмунда Бікерстафа, лікаря вікторіанської доби, який усе життя намагався налагодити спілкування з мерцями. Домовину лікаря слід старанно запечатати, щоб запобігти будь-яким втручанням надприродних сил. Усе триває чудово, аж поки Джорджева цікавість не привертає увагу страхітливого фантома... Поява цього духа спричиняє  справжній хаос у Лондоні. Інспектор Департаменту психологічних розслідувань і контролю (ДЕПРІК) Барнс повідомляє Локвуда, що з домовини Бікерстафа було викрадено таємничий  скляний предмет. Цей артефакт украй небезпечний, тож Барнс наполяає, щоб його негайно відшукали. А тим часом череп, замкнений у склянці, - найдивовижніший з привидів Локвудської колекції - починає дошкуляти Люсі своїм наполегливим шепотом...

5. Серія книг Андрія Бачинського "Детективи з Артеку":

Книга 1. Бачинський Андрій. Детективи з Артеку, або команда скарбошукачів: повість / Андрій Бачинський. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 192 с.
    Герої повісті - тендітна юна скрипалька Оленка та її друзі _ Антон, Сашко і Сергій під час відпочинку у таборі на березі Чорного моря випадково дізнаються про таємницю захованих неподалік коштовностей славнозвісної Міледі, героїні роману про трьох мушкетерів. Уночі друзі таємно вирушають на пошуки скарбу, але потрапляють у вир захоплюючих пригод. Їм доведеться здійснити небезпечну подорож у печеру контрабандистів, а також вступити у справжній двобій з викрадачами музейних цінностей.
    Хто переможе в одвічному двобої зла і добра - підступність і ненависть, чи щирість і дружба?..

Книга 2. Бачинський Андрій. Детективи з Артеку. Таємниці Кам'яних Могил: повість/ Андрій Бачинський. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 272 с.
    Пригоди наших добрих знайомих, скрипальки Оленки та її друзів - Антона, Сашка і Сергія, тривають! На героїв чекають захоплюючі несподіванки та справжні випробування. Спершу хлопці прїжджають в гості до Оленки - у славне місто Львів, вважаючи, що саме там заховані коштовності Міледі.
    А незабером, на літніх канікулах, змушені вирушити до Кам'яних Могил - адже Оленчин тато у небезпеці! Чи зможуть діти знайти скарб, врятувати тати і при цьому зберегти дружбу?

6. Дві книги з  трилогії Сашка Дерманського "Чудове Чудовисько":

Книга 1. Дерманський Сашко. Чудове Чудовисько. Повість. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 272 с. 
    У новій захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його кинуть у Країну Жаховиськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба  творить дива...

Книга 2. Дерманський Сашко. Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ. Повість. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 288 с.
    "Це друга книжка майбутньої трилогії "Чудове Чудовисько". Щиро вважаю, що цією повістю Сашко Дерманський починає справджувати найсміливіші надії на успіх нової української дитячої літератури... Після прочитання рукопису мене від радості аж розпирало. Засмучувало одне: я не мав з ким поділитися нею, адже на той час ніхто ще книжки не читав. Я зателефонував авторові і не менше двадцяти хвилин "оспівував" його нову повість. Тоді примчав додому і запропонував рукопис синові. Далі не спав до третьої ночі, вдоволено наслухаючи, як він нестримно сам до себе гигоче, і вгадував, про що саме він у цю мить читає. Я мало не пурхав, коли син, дочитавши, забіг до мене і ми напівпошепки - бо ж усі давно сплять! - смакували найефектніші епізоди і мріяли про український Голлівуд, адже "Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ" ще й надзвичайно кінематографічна річ... А тепер ось не можу дочекатися, коли цю книжку нарешті надрукують, щоб і ви, любі читачі, змогли втішно порозкошувати..." 
                                                                  Іван Малкович.

7. Серія книг Іана Вайброу "Пригоди Малого Вовчика":

Книга 1. Іан Вайброу. Капосна книжка Малого Вовчика: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Ореста Стадника. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 144 с. 
    У порядній вовчій сім'ї лихо - Малий Вовчик росте надто лагідним та добрим. Ганьба на всю вовчу громаду! Вовчик мусить негайно вирушати до Школи Поганців, щоб вивчити 9 Капосних Правил і стати справдешнім Злим Вовком!
    Про те, як добродушний та веселий Малий Вовчик намагався стати Злим Поганцем-Сіроманцем та що з цього вийшло, ви й дізнаєтесь із цієї милої та дотепної книжечки.
    Це перша перекладена українською мовою книжка відомого британського дитячого письменника Іана Вайброу із серії про пригоди Малого Вовчика, який уже встиг полюбитися мільйонам дітей у всьому світі.

Книга 2. Іан Вайброу. Геройська книжка Малого Вовчика: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Ореста Стадника. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 172 с. 
    Це друга книжка зі знаменитої серії про пригоди Малого Вовчика. Вовчик розбагатів і став директором "Академії Пригод". Він мріє створити найвеселішу у світі школу. Допомогти у цьому має спритний пан Чудій. За добрі гроші він обіцяє облаштувати Пригодницьке Подвір'я, можна буде досхочу розважатися. Та не слід довіряти чудіям-крутіям. Замість безтурботного життя й безпечних розваг на наших друзів чекає мандрівка, сповнена небезпек, геройських вчинків та кумедних пригод.


Книга 3. Іан Вайброу. Школа привидознавства Малого Вовчика: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Ореста Стадника. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 128 с. 
    У третій книжці цієї неймовірно пригодницької серії Малий Вовчик, Репетун, Чухля-Нюхля та Гаврик започатковують нову школу, де вдень навчатимуть таємних трюків і фокусів-покусів, а ввечері розважатимуть страшноцікавим привидознавством.
    Шкільним привидом №1 погодився стати привид дядька Вовчила-Хижачила. Залишилося тільки знайти учнів та не дати дядькові їх усіх розлякати. Проте Маленький Вовчик зовсім забув про Правило Поганця номер 9: НІКОЛИ не вірити злому підступному вовкові, а тим паче привидові злого підступного вовка.
    На друзів, як завжди, чекають захопливі мандри, загадкові зникнення та нові знайомства, завдяки яким вони врешті вирішать стати на хвіст лісовій злочинності.

Книга 4. Іан Вайброу. Малий Вовчик - лісовий детектив: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Ореста Стадника. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 112 с.
    Четверта книжка про пригоди Маленького Вовчика вдалася супердетективною і суперсучасною. Готуйтеся познайомитися зі Жерлоком Хохмсом та його Технослідопитом, а також розшифрувати таємничі послання, вивчити генні модифікатори, шукати викраденого привида Вовчила-Хижачила та розплутувати страхітливі злочини. Адже саме цим займаються-переймаються відомі слідчі з "Лісового розшукового агенства жовтооких детективів": Маленький Вовчик, Репетун, Гаврик Воронько, Ведмедик Нормус та Чухля-Нюхля, які, хоч би що вигадав підступний пан Крутихвіст, завжди будуть на висоті.

Книга 5. Іан Вайброу. Піратська книга Малого Вовчика: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Ореста Стадника. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 160 с.
    Непосидючий Маленький Вовчик та його приятелі - молодший братик Чухля-Нюхля, Репетун, ведмедик Нормус та Гаврик Воронько - вирушають у нові пригодницькі мандри. Цього разу на них чекають кораблі, шаблі й гармати, акули й острови, а ще війна з підступним капітаном Фрошусем за велетенську скриню скрабів і титул найнайжахнючішого пірата усіх морів.


Книга 6. Іан Вайброу. Малий Вовчик - отаман зграї: роман / Іан Войброу; переклад з англійської Віктора Морозова. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 136 с.
    У новій книзі зі знаменитої серії про Малого Вовчика нашого героя та його непосид.чих друзів чекають дивовижні пригоди. Цього разу хвалькуватий і грізний суперник Малого Вовчика - Псувачило - стає вожаком власної зграї. Він збирається стати табором у Моторошному Лісі і спіймати пана Крутихвоста, а за це ж дають велику нагороду! Чи зможе Малий Вовчик перемогти Псувачила і його компанію, провчити хитрого лиса і стати справжнім отаманом зграї? Про це ви дізнаєтеся, прочитавши цю веселу, пригодницьку і дотепну історію.

8. Серія книг Андрія Кокотюхи:

Книга 1. Кокотюха Андрій. Таємниця козацького скарбу. Детективна повість. Для середнього шкільного віку; (Мал. Анатолія Василенка), - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 224 с.: іл.
    Перед тобою, любий читачу, справжній деткктив, у якому беруть участь твої ровесники - тямущий Данько і спортивний Богдан, дівчинка Галка з навіженим страусом на прізвисько Футбол, кілька дорослих вуркаганів, а також непривітна ватага на чолі з Льонькою Гайдамакою... Йдеться, звичайно ж, про козацький скарб - бочку золотих монет і золоту козацьку булаву. Понад три століття ведуться пошуки цього безцінного скарбу, і лише в наші дні двоє школярів під час літніх канікул випадково наближаються до розгадки таємниці... Пан чи пропав, втікати чи залишатися, жити ви вмерти - ось такі непрості дорослі запитання постають перед відважними школярами.

Книна 2. Кокотюха Андрій. Таємниця Зміїної Голови. Пригодницький детектив. Для середнього шкільного віку; (Мал. Анатолія Василенка), - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019, - 256 с.: іл.
    Шукачі скарбів повертаються! Тепер герої, які одного разу вже розкрили таємницю козацького скарбу, вирушають на мальовниче Поділля. Тут є старовинний княжий замок і похмурі лабіринти підземних печер. Колись у цих краях гуляв народний месник Устим Кармелюк. Вороги називали його розбійником. І десь там сподвижники Кармелюка заховали великий діамант небаченої краси. А за скарбом, звісно, полюють лихі люди. Вони хочуть забрати собі не лише діамант, а й увесь замок. Чи вдасться нашим героям  - Данилові, Богданові, Льонці та їхнім новим друзям - випередити злодіїв і врятувати замок? Що цього разу учворить шалений страус на прізвисько Футбол? Про це все ви дізнаєтесь із нового детективу Андрія Кокотюхи. Вперед, пошук починається, час пішов на хвилини!

Книга 3. Кокотюха Андрій. Таємниця підводного човна. Пригодницький детектив. Для середнього шкільного віку; (Мал. Анатолія Василенка), - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019, - 272 с.: іл.
    Вони шукали й знаходили скарби по всій Україні - на землі і під землею. Тепер на часі - підводні пригоди. У Криму, на темному дні загадкової бухти, лежить "Сом" - один із перших підводних човнів Українського Чорноморського флоту. Майже сто років тому його затопила команда, щоб він не дістався ворогам молодої Української держави. На борту "Сома" - справжній скарб, що може розкрити чимало таємниць і змінити уяву про один із героїчних епізодів нашої історії. Але що за чудовисько стереже вхід до цієї бухти? І хто ще полює за цим підводним скарбом, аби заволодіти ним і знищити таємницю? Про це хочуть дізнатися наші давні знайомі, невтомні шукачі скарбів: киїівські хлопці Данило й Богдан, їхня приятелька Галка з Полтавщини та незмінний член безстрашної команди, бойовий африканський страус на ім'я Футбол. Третя частина популярної детективної серії з життя сучасних школярів, що полюють за скарбами, пропонує ще більше пригод і несподіваних відкриттів. А ще нагадує: свою країну треба любити... Новий пригодницький детектив популярного українського письменника Андрія Кокотюхи захоплює з першої до останньої сторінки.
    

9. Серія книг Галини Вдовиченко "36 і 6 котів":

Книга 1. Вдовиченко Галина. 36 і 6 котів. Повість. Для молодшого і середнього шкільного віку; (Мал. Наталка Гайда), - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 136 с.: іл.
    36 і 6 котів - саме стільки, не більше й не менше, хвостатих героїв Галини Вдовиченко - оселилися одного дощового вечора в помешканні пані Крепової попри її бажання. Але серце непоступливої господині до котів-безхатьків прихилила киця-сфінкс Баронеса. Ані пані Крепова, ані її племінник Стас навіть уявити собі не могли, чим обернеться вторгнення у їхнє маленьке помешкання 36 дорослих і 6 маленьких котів.

Книга 2. Вдовиченко Галина. 36 і 6 котів детективів. Повість. Для молодшого і середнього шкільного віку; (Мал. Наталка Гайда), - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 144 с.: іл.
    36 і 6 котів повертаються! І тепер у котів-танцюристів з'явився новий талант - до дряпопису. Їхні картини прикрасили стіни господаревої кав'ярні, але ненадовго... Стався злочин. Хто візьметься розслідувати дивне зникнення? Хто розкриє таємницю вісьмох липових дощечок? 36 2 6 котів-детективів беруться до справи...


Книга 3. Вдовиченко Галина. 36 і 6 котів-компаньйонів. Повість. Для молодшого і середнього шкільного віку; (Мал. Наталка Гайда), - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. - 160 с.: іл.
    Самотнім бубусям і дідусям, що живуть у старечому будинку, потрібні помічники. А декому з великого котячого гурту час повчитися піклуватися про інших. 
      Старенькі та 36 і 6 котів зустрінуться. 
    Це знайомство приведе до неймовірних змін у житті людей і котів. Котів, які стануть не лише компаньйонами, але й футболістами і театральними акторами.
    Новинки у нашій бібліотеці!

4 книги сучасного українського письменника Андрія Кокотюхи


Кокотюха Андрій
Подвійний капкан: повісті/Андрій Кокотюха; худож.-оформлювач В.М. Карасик. - Харків: Фоліо, 2017. - 187 с.

Кокотюха Андрій
Мисливці за привидами: повісті/ Андрій Кокотюха; худож.-оформлювач В.М. Карасик. - Харків: Фоліо, 2017. - 188 с.
Кокотюха Андрій
Таємниця Зміїної Голови. Пригодницький детектив. Для середнього шкільного віку; (Мал. Анатолія Василенка), - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019, видання 8-ме - 256 с.: іл.Кокотюха Андрій.
Гімназист і Чорна Рука. Пригодницько-детективна повість. Для середнього шкільного віку. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019, вид. 4-те. - 224 с.: іл.До уваги вчителів!

Нові надходження навчально-методичної літератури 28.01.2020 року

1.       УДК 373.3(477)(072)
Кірик Марія
         Данилова Людмила
«Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти»
                 У посібнику висвітлено особливості реформування початкової школи, подано методичні поради щодо компетентнісно-інтегрованого підходу й навчання молодших школярів, науково-теоретичне обґрунтування нових понять. Аналізуються можливі напрями інтеграції в початковій школі, опанування педагогічними технологіями інтегрованого навчання як одного із способів організації діяльності молодших школярів у світлі вимог Нової української школи.

         Наголошено на важливості врахування індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей при організації навчання. Пропонуються елементи сучасних методик, методів, прийомів і засобів навчання, в основу яких покладено систему інтегративного підходу, та шляхи їх використання в навчальному процесі.

2.      УДК 376.011.3-051(035)
         Колупаєва Алла
         Коваль Людмила
         Компанець Наталія
         Квітка Наталія
         Лапін Андрій
«Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною  формою навчання»


У навчально-методичному посібнику представлено особливості роботи  асистента вчителя в класі закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Здійснено теоретичне обґрунтування  та окреслено нормативно-правове, організаційне та дидактико-методичне забезпечення змісту його діяльності, зокрема  розроблено алгоритм адаптації та модифікації програмового матеріалу провідних освітніх галузей з урахуванням стану пізнавального розвитку дитини.

3.      УДК 91(075.3)
Гільберт Т.Г.
«Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття». Посібник для 5-6 класів закладів загальної середньої  освіти.

Посібник містить додатковий пізнавальний матеріал до уроків із природознавства й географії для учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти. У ньому наведено історії про відкриття різних географічних об’єктів, цікаві факти з різних розділів географії, деякі факти щодо природних явищ із науковим обґрунтуванням , інструкції для виконання експериментів. Він стане в нагоді для урізноманітнення навчального процесу , а також для підготовки до предметних тижнів , географічних свят , конкурсів тощо.

4.      УДК 37.091(477)(072)
         Дмитрів Галина
         Фреїк Надія
         Владика Олександра
«Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти»
        

   Навчально-методичний посібник має на меті зорієнтувати користувачів та педагогічне керівництво самопідготовкою здобувача освіти в другій половині дня. Запропоновано модель педагогічного керівництва, структуру, конструктор, алгоритм і методичні рекомендації щодо проведення самопідготовки, ігротеку, інтерактивні та здоров’язбережувальні вправи, ментальні карти, кращі практики й авторські моделі занять самопідготовки.

5.      УДК 373.3.016:811.161.2
         Вашуленко  Микола
«Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
         Навчально-методичний посібник.
6.      УДК 51:373.3(07)
         Скворцова Світлана
         Онопрієнко Оксана
«Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегрованого і компетентнісного підходів».
         


          У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного множення і ділення; формування поняття задачі й навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.
       У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання  авторів, враховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.


7.      УДК 81.161.2(075.3)
         Таращенко Василь
         Панченко Андрій
«Навчально-методличний посібник: Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти».
         


         У посібнику систематично репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних нори з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.8.      УДК 373.3.091.2:004(07)
         Антонова Олена
«Навчально-методичний посібник «нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти».
         Навчально-методичний посібник є порадником для вчителя початкових класів у використані сучасних цифрових технологій в організації навчання молодших школярів в умовах реалізації Концепції НУШ.
         Зі сторінок посібника ви дізнаєтеся про психолого-педагогічні аспекти залучення цифрових технологій в освітній процес, особливості використання сучасного програмного забезпечення в 1-2 класах НУШ.
         Посібник містить методичні рекомендації щодо використання сучасних інтерактивних дошок і STEM-столів у початковій школі, створення ментальних карт на засадах використання програмного забезпечення FreeMind.9.      УДК 94(100)’652(075.3)
Бандровський Олександр
«Цікаві факти з історії давніх часів». Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6-х класів закладів загальної середньої освіти.

10.    УДК 82-343(075.3+082.21)
         Морщавка Юрій
«Антологія. Казка в шкільному курсі літератури».
         Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти охоплює навчальний матеріал українською мовою, передбачений навчальними програмами в шкільному курсі літератури (української, зарубіжної, національних меншин), для обов’язкового/додаткового (самостійного/позакласного) читання.
         Посібник містить українські народні казки та казки українських письменників, казки народів світу та казки представників етнічних спільнот, які проживають на території України. Словнички, наведені на сторінках книги, пояснюють маловідомі чи діалектні слова у творах, а також розкривають символізм окремих елементів казок у різних культурних традиціях.

11.     УДК 398(100)(075.3)
         Чумарна Марія
«Антологія.  Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури». Посібник серіїї «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти 12.     УДК 376-056.2/3(035)
         Колупаєва Алла
         Таранченко Оксана
«Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі».
         Посібник базується на головних засадах інклюзивної освіти. Видання містить відомості про періодизацію та перспективи навчання дітей з особливими потребами; у посібнику окреслено новітні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами та стратегії успішного впровадження інклюзивної практики. Автори враховують сучасні тенденції в навчанні дітей з особливими потребами в Україні та передовий міжнародний досвід. У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей в інклюзивному класі; методичні рекомендації щодо адаптації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб учнів в інклюзивних умовах закладу загальної середньої освіти; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

13.     УДК 373.3.091.26(072)
         Фідкевич Олена
         Бакуліна Наталія
«Навчально-методичний посібник «Нова українська» школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти»
           


              Основною метою посібника є розкриття принципів, істотних ознак  та особливостей реалізації  формувального оцінювання у I циклі початкової школи (1-2 класи);  аналіз відмінностей між формувальним та поточним  і підсумковим оцінюванням; презентування техніки такого оцінювання.

14.     УДК 51(065.2.056.2/3)      
Королько Наталія
«Математика».
       Підручник  для 2 кл. спеціальних закладів загальнї середньої освіти (F 70)
15.     УДК 51(075.2.056.2/3)
         Гладченко Ірина
         Королько Наталія
«Математика».
       Підручник для 1 кл. спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70).


16.     УДК 821.161.2.09(075.3.056.2/3)
         Дмітрієва Маріанна
«Українська література».
      Підручник для 6 кл. спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70).
17.     УДК 373.3.026:7(072)
Масол Л. М.
«Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу» 
        Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися  з інноваційними освітніми технологіями.

18.     373.3.016(07)
         Гільберг Тетяна
         Тарнавська Світлана
         Павич Ніна
«Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу».
         
   Основною метою посібника є формування відповідної Концепції Нової Української школи та Державному стандарту початкової освіти методичних компетенцій учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», зокрема у використанні діяльнісного підходу під час організації освітнього процесу.

19.     УДК 821’06-3(076)
         Ніколенко Ольга
         Мацевко-Бекерська Лідія
         Сакович Людмила
«Сучасна художня література». Посібник для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти.
У посібнику вміщені художні твори сучасних авторів відповідно до навчальних програм з української та зарубіжної літератури (для закладів з навчанням мовами національних програм з українською мовою навчання), інтегрованого курсу “Література” (для закладів з навчанням мовами національних меншин). Тексти подано повністю, скорочено або в ключових епізодах (чи уривках ). У  виданні також є інформація про письменників, аналіз основних сюжетних ліній та образів, коментарів, пояснення незрозумілих слів. Посібник не повторює зміст підручників, що допоможе  розширити світогляд учнів, підвищити рівень їхньої загальної культури.

20.    УДУ 373.3.5(477)
         Шиян Роман
         Софій Наталія
         Онопрієнко Оксана
         Найда Юлія
         Пристінська Марина
         Большакова Інна
«Нова українська школа: порадник для вчителя».
         Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів,  оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

21.     УДК  57(075.3)
         Каліберда Микита
         Панов Владислав
Чайковська Марія
«Захопливий світ біології».
         Навіщо рослинам вода? За яких умов фотосинтез відбувається найефективніше? Від чого залужить пухкість хлібу? Чому гриби ростуть поряд із рослинами? Для пошуку відповідей на ці та інші питання читачам і читачкам запропоновані описи численних досліджень: експериментів, спостережень, моделювань. Усі види  практичної діяльності не потребують складного лабораторного обладнання й можуть бути здійснені навіть у домашніх умовах із використанням доступних реактивів. Кожна тема містить запитання, відповідаючи на які можна розвинути свої мисленнєві навички, навчитися аналізувати отримані дослідним шляхом результати, шукати причини подій і підсумовувати спостереження. У кінці параграфів наведено додаткові запитання, завдяки яким отримані завдання вдасться не лише застосувати, а й розширити.
         У посібнику розкриті теми з росту й життєдіяльності мікробів, рослин та грибів, а також закономірності впливу навколишнього середовища на організми та особливості й значення взаємодій організмів між собою.

22.    УДК
Овчарук О. В.
«Основи споживчих знань.  Споживаюча етика». Посібник для 5-6 класів закладів  загальної  середньої освіти.--------------------------------------------------------------------------------------

"На щастя, молоко". Ніл Ґейман
Від лауреата численних літературних нагород, таких як Премія Г'юґо, Премія Неб'юла та Премія Брема Стокера, медалей Ньюбері та Карнегі! Дитяча повість автора світових бестселерів Ніла Ґеймана розповідає неймовірну історію тата, який вийшов по молоко і зустрів на своєму шляху захопливі пригоди з піратами, динозаврами, давніми цивілізаціями, інопланетянами, поні, вампірами та мандрівками в часі.
Ця чудернацька історія трапилася за абсолютно банальних обставин. У будинку закінчилося молоко. Мама у відрядженні, тато - за головного. Саме він змушений плентатися до магазину. Але дорогою його викрадають ... справжнісінькі інопланетяни.

"Пригоди капітана Підштанька. Книга 1". Дейв Пілкі
Видавнича група КМ-Букс.


Джордж із Гарольдом придумали найвидатнішого супергероя усіх часів і народів, а зараз намагаються його оживити. Зустрічайте: Капітан Підштанько власною персоною! Справжнє ім’я цього героя є страшною таємницею, тож навіть він сам не здогадується, що ця розповідь — про нього.
Веселі пригоди з коміксами. 


COLLINS BIG CAT: СЕРІЯ КНИГ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ВІД 3 ДО 12 РОКІВ 
Тисячі европейських шкіл використовують цю програму для розвитку дитячого читання

          В Україні вперше представлена серія книжок видавництва КМ-Букс для розвитку дитини Collins Big Cat. Вони створенні із класичних творів, казок, віршів та оповідань, а широкий діапазон нон-фікшн книжок має заохотити досліджувати різноманітні теми від спорту до науки.
          Серія складається із сотні примірників, а 20 книжок будуть українською мовою.
          Видання мають на меті допомогти дитині поступово збагачувати словниковий запас, розвивати аналітичні навички, дізнаватися цікаві факти з історії, географії та інших наук.

Книги з цієї серії можна замовити за посиланням:
https://www.yakaboo.ua/book_series/view/Collins_Big_Cat/


ТОП-10 книг для дітей від українських авторів

1. Наталя Рябцева. "Петрикові вихованчики"  

Книжка розповідає про хлопчика Петрика. Він приїхав у село до своїх бабусі та дідуся, які вчать малого Петрика розрізняти добро і зло. Як на мене, то книга розрахована для дошкільного віку, адже вона вчить дітей розпізнавати, що добре, а що - погано, тоді як школярі вже більш-менш розуміють різницю.
2. Василь Слапчук. "Риба під парасолем"

Книжка розповідає про те, як після прокляття двох школярок дідусь зменшився і став таким, як його онук Миколка. Сповнена гумору, прекрасна книга! Раджу всім прочитати!


3. Наталія Щерба "Часодії"

Твір розповідає про Василину - дівчинку дванадцяти років, яка займається гімнастикою. Вона довго не бачила свого батька, аж ось він з'являється і забирає дівчинку в Ефлару - часодійний світ, де вона виявляє свій часодійний дар. Серія складається з дев'яти книг, до яких входить і міні-щоденник часодія - часолист.

4. Михайло Слабошпицький "Павлинка і пташиний брат"


Ця книжка - збірка гарних та цікавих оповідань. Вона буде корисна як для школярів, так і для дошкільнят, тому що деякі герої ще не ходять до школи. 


5. Михайло Слабошпицький "Чудасія на балконі"

Це збірка оповідань про тварин. Тут багато героїв: і рибенятко, і 

зайчик, і котик, і навіть чудасія на балконі. Яка? Дізнайтесь, 

прочитавши книгу! 6. Юрій Горбачевський "Фестиваль планет"

Ця книга розповідає про День народження хлопчика-астронома Яна, який увечері не захотів спати і разом зі своєю сестрою Марічкою дивився у подарований телескоп та помалу розгадував історію, яка сталася багато світлових років тому... Дуже хороша та цікава книга, котру із захопленням прочитають навіть ті, хто не цікавиться космонавтикою. 
7. Всеволод Нестайко "Тореадори з Васюківки"

Не кажіть, що цієї книги ви не читали або не чули про неї! Сповнена 

гумору, вона дуже сподобається і вашим дітям
8. Всеволод Нестайко "Чарівні окуляри"


Книга розповідає про захопливі пригоди двох хлопчиків, один з яких побачив записку "Шукай чарівні окуляри! Ритас" і розказав про це другові. Тепер вони удвох шукають чарівні окуляри. Весела і неймовірно захоплива історія!

a

Немає коментарів:

Дописати коментар